Brandcom at Facebook Brandcom at Twitter RSS
2008/10/07

Кіянє! Оторвітє

ім рукі!

PR-каманда Ліоніда Черновецького продємонстрірувала качіствінний кріатів на уровнє сітьових агєнтств та чоткє знаніє соврємєнной украінской мови.

| |